неделя, 9 март 2008 г.

Букоровски манастир


Само на около 10-тина км. от Разбоишкия манастир е друга светиня - Букоровски манастир. Днес той е обновен, но почти нищо за историята му не се знае. Там е намерен и най-старият календар, откриван в Европа. Бил под формата на костенурка и днес се пази в музей, повече за него не успях да открия, а и нямаше кой да ми каже. Пред църквата има стари кръстове, на които са изписани имена на светци. Запазен е и камъкът, върху който е намерена "костенурката". В района се говори, че мястото било свещено и за траките. Никой не смее да копа тука, каза жената, която се грижи за храма.

Разбоишки манастир
Кръст от пещерата зад храма, не е известна неговата възраст. Снимката е с лошо качество, защото не познавам настройките на апарата си, все още. Височината на пещерата е не повече от метър. В нишата има още три подобни кръста. Отецът, който ни посрещна ни призова да се помолим там. Това е и мястото, където за първи път се крият отшелници във време-
ната, когато на мястото все още няма храм.
На втората снимка е колона, която подпира покрива на магерницата. Стъпила е върху друга, значително по-древна - от римско време. Николай, послушникът, който пази мястото обясни, че скоро ще разкрие цялата основа и ще реставрира дървената колона. Николай гледа овце и поне пет кучета, заел се е със задачата да опише всички инвентарни книги на манастира. Имах късмета да снимам едно писмо на църковното настоятелство от 1947 г. до Народното събрание, в което игуменът моли този манастир да бъде освободен от данъци. Инвентарни книги на манастира се пазят и от по-старо време, прочетох отчетите на монасите, живели там през 20-те и 30-те години. В стари куфари Николай ни показа и църковните одежди на служилите там свещеници.

Разбоишки манастир
Eдинственият оцелял стенопис на храма. Обяснимо е защо - той е от външната страна на сградата и практически е невъзможно да бъде достигнат. И част от разкритите, надраскани от комунистите стенописи зад олтара.

Разбоишки манастир


Църквата, прикрепена към скалата. Зад сградата има малка пещера с два кръста. На това място е имало християнски отшелници от времето, когато България е приемала християнството. По времето на социализма стенописите са били издраскани и скрити зад дебела мазилка. Във всяка една скална ниша наоколо е имало икони, които днес са откраднати. По времето на социализма е правен опит този храм да бъде взривен. До него се стига по тесни каменни стъпала, а под него са гробовете на последните, живели там, монахини. След 1944 г. манастирът е женски, последната монахиня умира 2007 г. Днес за манастира се грижат хора от близките села, търсят и пари за реставрация на стенописите. Под манастира могат да се намерят и останки от тракийски капища. Целият район е осеян с останки от римско време.

Разбоишки манастир


Това е църквата на Разбоишкия манастир, снимана от склона. Тя е на около 50 метра височина, долепена до скалата. Долу под нея се вие р. Нишава.